.

Přihláška podzim 2018

Vyplňte ulici a číslo popisnéZákonný zástupce 1: *
Vyplňte jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte, který je objednavatelem pobytu dítěte.
Telefon na zákonného zástupce
Vyplňte prosím e-mail na zákonného zástupce! Usnadníte tím vzájemnou komunikaci.

Zákonný zástupce 2:
Vyplňte jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte, který je objednavatelem pobytu dítěte.
Telefon na zákonného zástupce
Vyplňte prosím e-mail na zákonného zástupce! Usnadníte tím vzájemnou komunikaci.
Doprava:
  • Vlakem - změna vyhrazena
Vyberte místo odjezdu na akci.
Vyberte místo příjezdu z akce.


Požadujete-li ubytování s konkrétním kamarádem (kamarády), vyplňte jejich jména. V případě, že to bude možné, pokusíme se Vám vyhovět.
Požadujete-li umístění do oddílu s konkrétními kamarády, vyplňte jejich jména. Pokud to bude možné, pokusíme se Vám vyhovět.


Uveďte případné další důležité skutečnosti - zdravotní omezení či problémy dětí, požadavek na fakturaci zaměstnavateli (uveďte IČO, DIČ, adresu zaměstnavatele a jméno zaměstnance) apod.

Kterou školu dítě navštěvuje:
Vyplňte pokud možno ulici a číslo popisné

Souhlas s všeobecnými informacemi a podmínkami účasti na akci, konečnou cenou a potvrzení správnosti vyplněných údajů uvedených na www.ara-agentura.cz

Dávám výslovně souhlas s tím, aby ARA-AGENTURA s.r.o., ARA TÁBORY s.r.o. a Aleš Ressler jako provozovatel akcí pro děti, zpracovávali, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., osobní údaje uvedené v této přihlášce. Provozovatel může používat tyto údaje pouze v rozsahu nutném pro svoji činnost. Souhlas uděluji na dobu neurčitou, přičemž odvolání tohoto souhlasu mohu učinit kdykoli podle platných pravidel GDPR písemnou formou, kdy provozovatel je povinen údaje následně vyřadit z evidence a zlikvidovat. Zároveň souhlasím s podmínkami účasti na akci, pořizováním fotografií z akce a jejich použitím na propagaci dalších akcí, programem akce a storno poplatky akcí, jejichž plné znění je na www.ara-agentura.cz. Svým podpisem potvrzuji platnost údajů uvedených na závazné přihlášce, která je brána jako smlouva mezi ARA TÁBORY s.r.o. a zákonnými zástupci dítěte a akceptuji konečnou cenu za tábor, dle ceníku na www.ara-agentura.cz.Pokuď chcete odeslat další přihlášku s již předvyplňenými údaji, klikněte na odeslat a další přihláška bude již předvyplněna.