.

Přihláška

10.8.-20.8. HOBIT A POKLAD - Tábor s dopoledním výběrovým programem (termín 5)


	

	
	
	
		

	


	
 s AJ (angličtina 24 lekcí) +800,-
 s HV (kytara, flétna, zpěv, klávesy…) +300,-
 s VV činnostmi +500,-
 sportovní a táborové hry (BEZ PŘÍPLATKU)
/
Pouze čísla, bez lomítka
Pouze u cizinců kteří nemají rodné číslo
Vyplňte ulici a číslo popisné

Zákonný zástupce 1: *
Vyplňte jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte, který je objednavatelem pobytu dítěte.
Telefon na zákonného zástupce
Vyplňte prosím e-mail na zákonného zástupce! Usnadníte tím vzájemnou komunikaci.

Zákonný zástupce 2:
Vyplňte jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte, který je objednavatelem pobytu dítěte.
Telefon na zákonného zástupce
Vyplňte prosím e-mail na zákonného zástupce! Usnadníte tím vzájemnou komunikaci.Doprava:
  • Vlakem nebo autobusem podle počtu dětí.
Vyberte místo odjezdu na akci.
Vyberte místo příjezdu z akce.

Ubytování pro letní tábory v RZ ARA
Požadujete-li ubytování s konkrétním kamarádem (kamarády), vyplňte jejich jména. V případě, že to bude možné, pokusíme se Vám vyhovět.
Požadujete-li umístění do oddílu s konkrétními kamarády, vyplňte jejich jména. Pokud to bude možné, pokusíme se Vám vyhovět.

Uveďte případné další důležité skutečnosti - zdravotní omezení či problémy dětí, požadavek na fakturaci zaměstnavateli (uveďte IČO, DIČ, adresu zaměstnavatele a jméno zaměstnance) apod.

Kterou školu dítě navštěvuje:
Vyplňte pokud možno ulici a číslo popisné


Souhlas s podmínkami účasti na akci, konečnou cenou a potvrzení správnosti vyplněných údajů

Dávám výslovně souhlas s tím, aby ARA-AGENTURA s.r.o., ARA TÁBORY s.r.o. a Aleš Ressler jako provozovatel akcí pro děti, zpracovávali, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., osobní údaje uvedené v této přihlášce. Provozovatel může používat tyto údaje pouze v rozsahu nutném pro svoji činnost. Souhlas uděluji na dobu neurčitou, přičemž odvolání tohoto souhlasu mohu učinit kdykoli písemnou formou, kdy provozovatel je povinen údaje do jednoho roku vyřadit z evidence a zlikvidovat. Zároveň souhlasím s podmínkami účasti na akci, pořizováním fotografií z akce a jejich použitím na propagaci dalších akcí , programem akce a storno poplatky akcí, jejichž plné znění je na www.ara-agentura.cz. Svým podpisem potvrzuji platnost údajů uvedených na závazné přihlášce, která je brána jako smlouva mezi ARA-AGENTURA s.r.o., ARA TÁBORY s.r.o. a zákonnými zástupci dítěte a akceptuji konečnou cenu za tábor, dle ceníku na www.ara-agentura.cz.Po odeslání přihlášky Vám zůstanou předvyplněná data pro možnost vyplnění další přihlášky např. pro sourozence.