.

Přihláška 2018

Pohádk☺vá cesta

CTH na téma Z POHÁDKY DO POHÁDKY.
Tábor s dopoledním výběrovým programem A10x / B,C 5x
TERMÍNY NA 8 DNÍ POUZE PRO DĚTI DO 8 LET

11.8. - 25.8. (termín 4A / 15 DNÍ)

	

	
	
	
		

	


	
 VV - výtvarné aktivity (za příplatek)
 HV - hudební aktivity (kytara, flétna, zpěv …) (za příplatek)
 STH - sportovní a táborové hry (BEZ PŘÍPLATKU)
Vyplňte ulici a číslo popisné

Zákonný zástupce 1: *
Vyplňte jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte, který je objednavatelem pobytu dítěte.
Telefon na zákonného zástupce
Vyplňte prosím e-mail na zákonného zástupce! Usnadníte tím vzájemnou komunikaci.

Zákonný zástupce 2:
Vyplňte jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte, který je objednavatelem pobytu dítěte.
Telefon na zákonného zástupce
Vyplňte prosím e-mail na zákonného zástupce! Usnadníte tím vzájemnou komunikaci.Doprava:
  • Vlakem nebo autobusem, podle dostatečném počtu dětí. Cena tábora je včetně dopravy, vlastní doprava bez slevy.
Vyberte místo odjezdu na akci.
Vyberte místo příjezdu z akce.

Ubytování pro letní tábory v RZ ARA


Požadujete-li ubytování s konkrétním kamarádem (kamarády), vyplňte jejich jména. V případě, že to bude možné, pokusíme se Vám vyhovět.
Požadujete-li umístění do oddílu s konkrétními kamarády, vyplňte jejich jména. Pokud to bude možné, pokusíme se Vám vyhovět.

Uveďte případné další důležité skutečnosti - zdravotní omezení či problémy dětí, požadavek na fakturaci zaměstnavateli (uveďte IČO, DIČ, adresu zaměstnavatele a jméno zaměstnance) apod.

Kterou školu dítě navštěvuje:
Vyplňte pokud možno ulici a číslo popisné


Souhlas s všeobecnými informacemi a podmínkami účasti na akci, konečnou cenou a potvrzení správnosti vyplněných údajů uvedených na www.ara-agentura.cz

Dávám výslovně souhlas s tím, aby ARA-AGENTURA s.r.o., ARA TÁBORY s.r.o. a Aleš Ressler jako provozovatel akcí pro děti, zpracovávali, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., osobní údaje uvedené v této přihlášce. Provozovatel může používat tyto údaje pouze v rozsahu nutném pro svoji činnost. Souhlas uděluji na dobu neurčitou, přičemž odvolání tohoto souhlasu mohu učinit kdykoli písemnou formou, kdy provozovatel je povinen údaje do jednoho roku vyřadit z evidence a zlikvidovat. Zároveň souhlasím s podmínkami účasti na akci, pořizováním fotografií z akce a jejich použitím na propagaci dalších akcí , programem akce a storno poplatky akcí, jejichž plné znění je na www.ara-agentura.cz. Svým podpisem potvrzuji platnost údajů uvedených na závazné přihlášce, která je brána jako smlouva mezi ,ARA TÁBORY s.r.o., IČO:03710327 a zákonnými zástupci dítěte a akceptuji konečnou cenu za tábor, dle ceníku na www.ara-agentura.cz.

Pokud chcete odeslat další přihlášku a mít již předvyplňené údaje, klikněte na OKÉNKO Odeslat přihlášku a přihláška pro dalšího účastníka tábora, bude již předvyplněna.