.

22.5.2020 -Vyjádření a změny v situaci COVID -19 – jak to bude fungovat

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví  (dále MZ¨) vydalo doporučení k pořádání táborů  (celé znění naleznete ZDE)

Po jejich důkladném prozkoumání, konzultacích s Hygienou LB kraje, Vám chceme sdělit, jak je možné – tábory uskutečnit, v případě, že nedoje ke zhoršení situace, případně ke zrušení tábora z důvodů vyšší moci (karantény, zrušení ze strany Hygieny, vlády apod.)

 Naše vysvětlení a postoj k dané situaci.

 • jsme  schopni tábor za určitých předpokladů a podmínek pořádat, ale je hlavně na Vás, zda budete se mírně změněnými podmínkami souhlasit a podpoříte nás, nebo tábor stornujete
 • je také možné, že nakonec dojde ke zrušení tábora (nebo některých termínů, běhů z naší strany, pokud klesne počet přihlášených dětí, pod ekonomicky únosnou mez k pořádání tábora
 • prosíme Vás tedy co nejdříve o Vaše vyjádření e-mailem
 • pokud máte zaplacený tábor celý a nechcete ho rušit, nic dělat nemusíte, stále s Vámi počítáme
 • pokud máte zaplacenou jen zálohu (případně ještě nic – nově se přihlašující) a na tábor chcete dítě poslat, prosím o co nejrychlejší úhradu, abychom s Vámi mohli počítat
 • pokud chcete tábor zrušit – ať už máte či nemáte zaplaceno, prosím napište nám co nejdříve, abychom s Vámi nadále nepočítali

 

ZMĚNY, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z DOPORUČENÍ, UPRAVENÉ NA NAŠE TÁBORY

S čím je potřeba na táboře počítat:

DOPRAVA A ÚPRAVA TERMÍNŮ:

 • Podle doporučení MZ nebudeme na tábor zajišťovat dopravu, hromadnými prostředky
 •              bude tedy pouze vlastní doprava – v pozměněných časech a termínech, abychom byli schopni provést  dezinfekci celého tábor   s časovou prodlevou (dle doporučení hygieny a  MZ) mezi jednotlivými turnusy táborů
 • TÁBOROVÉ TURNUSY 1,2,3a,3b,3c,4a,4b4c
 • začnou dokonce o pár hodin DŘÍVE VŽDY V SOBOTU cca do 10.00 hod (Podrobný rozpis s tím, kdo kdy má přijet dle okresů Vám ještě zašleme)
 • všechny turnusy skončí vždy v PÁTEK odpoledne od 15.- do18hod
 • kvůli zkrácení tábora přijdou děti o večeři a snídani, kterou nahradíme 1. den svačinou a obědem (protože původní příjezd je cca do 15 na svačinu a večeři)
 • částku za 1 nocleh, který děti nevyužijí použijeme na nákup desinfekčních prostředků a plat uklízeče na plný úvazek
 • cena tábora tedy zůstává stejná
 • jsme si vědomi, že pro Vás může zkrácení či změna času vést ke značným komplikacím, proto pokud s tím nesouhlasíte, můžete tábor stornovat
 • v  případě, že máte problém s dopravou, ozvěte se nám, je možné, že po domluvě zajistíme (pokud bude více dětí)  dopravu autobusem – případně jinou variantu – dle možností a situace

PŘÍJEZD:

 • po příjezdu si od Vás převezmeme dítě, zavazadla a zdravotní dokumentaci:
 1. !!nový list účastníka!!!– ZDE
 2. lékařské potvrzení (má platnost 2 roky, MZ doporučuje nechat udělat nové, ale platí i ty vystavené z loňska, pokud tedy nestala nějaká změna zdravotního stavu, můžete použít i loňské)-  naleznete ho i ZDE 
 3. kartičku zdravotní pojišťovny – stačí kopie na listu účastníka
 4. případné léky + dávkování
 5. čestné prohlášení COVID – ZDE
 • rodičům bude dle nařízení MZ umožněn přístup do tábora, ale pouze na parkoviště
 • příjem dětí bude na pódiu u ohniště
 • do chatek, stanů, budov a sociálního zařízení je rodičům vstup zakázán. Prosíme, abyste toto nařízení respektovali.
 • všem účastníkům bude změřena teplota a zkontrolován jejich aktuální zdravotní stav, poté, co budou přijati i po zdravotní stránce, můžete tábor opustit
 • případě, že bude mít dítě teplotu, nemůže být na tábor přijato. Zvažte tedy, pokud např. bude dítě nachlazeno, zda není lepší o pár dní příjezd na tábor odložit, až bude dítě zdravé

NÁVŠTĚVY NA TÁBOŘE:

 • nejsou dle MZ povoleny – s ohledem na zdraví všech dětí a personálu

STRAVA – nádobí:

 • u nás není možné, aby si každé dítě přivezlo své nádobí a samo si ho mylo, vše tedy zajistíme my, běžným způsobem, nádobí tedy není třeba

RODIČ (zák. zástupce) a jeho povinnosti v době tábora (dle MZ viz. příloha ):

 • rodič nebo zákonný zástupce musí být dosažitelný po celou dobu akce
 • svým podpisem v listu účastníka stvrzuje, že dítě v posledních 14 dnech nepřišlo do styku s osobou, která by jevila příznaky nemoci COVID-19, a dítě neprojevuje žádné příznaky této nemoci (teplota, kašel, rýma, ztráta čich či chuti, …) – podepsané v den nástupu na tábor
 • měl by dopředu poučit účastníka akce, jak se chovat co nejzodpovědněji (nevhodné je společné pití z jedné lahve, ukousnutí sušenky či jiných dobrot od kamaráda, hromadné používání ručníku…)
 • informovat účastníka, aby případnou nevolnost – příznaky nemoci ihned nahlásil)

 

PROGRAM:

 • bude upraven, dle možností, aby se oddíly co nejméně potkávaly a děti netvořily velké houfy davy– uzpůsobení např. táboráků, diskoték a veškerého večerních programů – jak to situace dovolí
 • děti budou informovány, že mají, pokud to jde, co nejvíce omezit kontakt mezi oddíly
 • sice si nedokážeme přestavit, co se bude dít o poledním klidu, ale nařízení je nařízeníJ
 • pohyb mimo tábor je omezen – nebudeme navštěvovat v rámci výletů obchody, koupaliště, místa, kde se pohybuje více cizích osob. Budeme chodit pouze do lesa a na naše hrací místo k řece. Rafty proběhnou, pokud to situace dovolí (výstup je v civilizaci 😊)  

Co je potřeba aby děti měli s sebou svoje vlastní:

 jedná se o věci, na které se často sahá a není možná jejich desinfekce, po každém použití

 • pací potřeby, pastelky, fixy, propisky blok na psaní, pálku na stolní tenis
 • roušky  –  (dostatečný počet(alespoň 10) – sáček na použité(v případě že se nebude jednat o jednorázové)pro případnou potřebu při zhoršení epidemiologické situace, nebo pokud bude např. potřeba navštívit lékaře…..
 • toaletní potřeby – raději i vlastní toaletní papír, kdyby náhodou v průběhu došlo k zpřísnění pravidel
 • doporučujeme mít i vlastní malou lahvičku s desinfekcí – do batohu, nebo do kapsy

 

TRIČKA:

 • v současné době ale nevíme, v jakém počtu je nakoupit a zda stihneme jejich potištění, je možné že je budeme nakonec rozdávat bez potisku. Pokud to nestihneme budeme to dětem kompenzovat. V tom případě dostane každé dítě 2 pohledy se známkou, aby mohlo napsat domů.
 • trika se snažíme zajistit

 

ZAJISTÍME:

 • dostatek desinfekce v průběhu tábora, bude rozmístěna na všech potřebných místech
 • zvýšenou hygienu ve společných prostorách dle MZ chtějí vše umývat a desinfikovat 2x denně
 • desinfekci mezi jednotlivými turnusy
 • budeme Vás o dění v táboře pravidelně informovat

 

MOBILNÍ TELEFONY a jiná zařízení:

 • i v této těžké době věříme, že mobilní telefony a obdobná zařízení na tábor nepatří

odpočiňte si na chvíli od dětí a děti si na chvíli odpočinou od Vás – věřím, že to všichni potřebují

 • věřte, že vše co se máte dozvědět, se dozvíte včas

 

PŘEDČASNÉ UKONČENÍ  tábora – vlivem vyšší moci:

 • v případě zrušení tábora v jeho průběhu, jsme schopni vrátit jen část za nevyužitou stravu – na základě písemné žádosti zaslaní nejpozději  do 30 dnů od skončení tábora, protože by to pro nás bylo ekonomicky neúnosné – likvidační
 • věřte, že nás to netěší a nechceme, aby k tomu došlo
 • velká část nákladů za tábor je totiž již teď zaplacena

 

Víme, že pro mnohé z vás je to velká změna – ohledně dopravy a kratšího termínu o jednu noc, ale věřte, že děláme vše proto, aby se tábory mohly za nějakých podmínek uskutečnit a  aby to pro děti i pro nás, bylo pohodové.

V případě, že nechcete, nemůžete tyto změny akceptovat nebo máte jiný důvod proč se tábora nemůže dítě zúčastnit, prosím oznamte nám to co nejdříve – použijte formulář storno . ZDE.