.

ANIMAČNÍ PROGRAMY

 

       SKUPINOVÉ ANIMAČNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY                  

 • cena za dítě (osobu ) / minimální skupinová cena, za každý program zvlášť, v tabulce    
 • pedagogický  doprovod zdarma
 • REZERVACE, INFO, PLATBY :                                                                                                    Aleš Ressler 603 54 72 72, ales@ara-agentura.cz   IČO: 67490875    
Druh

Činnosti

Čas minut Cena za osobu /  min. za skupinu

 Poznámka:

 INFO : Aleš Ressler  vhodnost programů dle věku

KORÁLKOVÁ DÍLNA 60 40,-/800,-
 • navlékaní korálků – rozvoj jemné motoriky·        výroba náramku a náhrdelníku, který si děti  mohou odnést domů jako dárek
 • každý dostane vlasec na  1  náramek a               1 náhrdelník
 • korálky si každý navléká podle vlastního výběru
HUDEBNÍ KVÍZ    60       –    90 40,-/800,-
 • hudebně – zábavný animační program
 • děti rozdělené do skupin soutěží, která uhádne více hudebních ukázek a doprovodných otázek
 •  otázky a ukázky – dle věku dětí                           
KOLOBĚŽKY 120 160,-
 • program pouze zprostředkujeme 
 • koloběžky  i pro 1.stupeň ZŠ
 • cena je včetně cyklistické helmy
 • vhodné spojit s pěším výletem nebo raftingem     z cíle raftingu vede zpět do M. Skály cyklostezka
 • balíček místo oběda Vám rádi připravíme 
TANEČNÍ VEČER 120 40,-/800,-
 • tanečně – pohybový animační program 
 • zábavné hry, soutěže a tanec
TÁBORÁK

VEČER s

kytAROU

 

120

 

40,-/800,-

 • hudebně – prožitkový program u táborového ohně
 • hudebně pohybové hry a zpěv
 • zpěvníky k dispozici 
 • lektor Aleš Ressler (sbormistr, zpěvák, učitel kytary)
 • možno spojit s opékáním špekáčků
 • mokrá varianta – veranda, jídelna
BAREVNÉ RUCE 60 40,-/800,-
 • děti malují rukama (odvážnější i jinými končetinami) na velký formát papíru barvami skupinový výtvor
 • vhodné starší oblečení
ZÁVOD

ORIENTAČNÍHO TYPU

120 40,-/800,-
 • MAPA   – zpracovaná orientační  mapa okolí
 • TRASA v nejbližším okolí RZ ARA  vhodná i pro 1. stupeň,  možno projít předem
 • VÍCE VARIANT: děti mohou být ve skupinkách, OB kontroly, trasa zakreslená v mapě a další typy značení