.

Podmínky

Souhlas se zpracováním osobních údajů, nezbytných pro účast dítěte na letním táboře

Na základě tohoto souhlasu se Vaše dítě bude moci zúčastnit námi pořádaného dětského tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro nás k přípravě a organizaci tábora nezbytné, a v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.

Zaškrtnutím předmětného políčka v elektronické přihlášce udělujete provozovateli tábora – ARA TÁBORY s.r.o. IČO: 03710327, jakožto správci osobních údajů, svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje, obsažené v elektronické přihlášce a v listu účastníka, konkrétně:

 – jméno, příjmení, datum narození a  adresa přihlašovaného dítěte

–  jméno, příjmení, telefonní  a e-mailové spojení na zákonného zástupce přihlašovaného  dítěte (objednavatele tábora – pobytu)

List účastníka:

– informace o zdravotní stavu přihlašovaného dítěte

Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu povinné školní docházky dítěte a následně budou smazány a skartovány. Tento souhlas udělujete jako zákonný zástupce (objednatel pobytu) dobrovolně a můžete ho kdykoliv zrušit formou e-mailového oznámení na adresu: iveta@ara-agentura.cz. Pokud k tomuto zrušení dojde před uskutečněním objednaného pobytu, bude vzhledem k nemožnosti pobyt realizovat postupováno dle platných Storno podmínek.

Bez tohoto souhlasu není účast dítěte na táboře možná. Děkujeme za pochopení.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů, nezbytných pro zasílání informačních sdělení

Díky tomuto souhlasu vám budeme moci zasílat informace, týkající se našeho tábora. Jedná se hlavně o informace  před táborem, v průběhu tábora,  a zasílání odkazu na fotodokumentaci z tábora. Dále se jedná o každoroční informace o termínu spuštění elektronických přihlášek na příští sezónu.

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.

Zaškrtnutím daného políčka v elektronické přihlášce udělujete provozovateli – organizátorovi tábora – ARA-TÁBORY s.r.o. , IČO: 03710327, jakožto správci osobních údajů, svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje, obsažené v elektronické přihlášce, konkrétně:

 – jméno, příjmení a bydliště přihlašovaného dítěte

– jméno, příjmení, telefonní kontakt  a e-mailovou adresu zákonného zástupce (objednavatele)

 Tyto osobní údaje budou využity pro zasílání informací o nových provozovatelem připravovaných akcích (táborových pobytech), a to za účelem zajištění informovanosti zákonných zástupců o plánovaných a probíhajících  aktivitách organizátora- ARA TÁBORY s.r.o..  

Zároveň udělujete souhlas s pořizováním fotodokumentace a videí na táboře. Fotky a videa  pořizujeme hlavně z důvodu  informovanosti rodičů – zákonných zástupců. Některé fotografie použijeme i na následnou propagaci.

Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu povinné školní docházky dítěte a následně budou smazány a skartovány. Tento souhlas udělujete jako zákonný zástupce (objednatel pobytu) dobrovolně a můžete ho kdykoliv zrušit formou e-mailového oznámení na adresu iveta@ara-agentura.cz, a  dojde k okamžitému zrušení zasílání výše uvedených informací.