.

INFO PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY VRATISLAVICE

PODROBNÉ INFORMACE 2019: KAPACITA NAVÝŠENA OD 30.3.

Příměstské tábory Vratislavice nad Nisou

téma:

ŠKOLA ČAR A KOUZEL

PŘEDPOKLÁDANÝ

termín:

15.7. – 19.7.

                * CENA: 999,-

Vyplnit přihlášku

22.7. – 26.7.

           * CENA: 999,-

Vyplnit přihlášku

 *zvýhodněná cena pro děti, které mají trvalé bydliště ve   Vratislavicích nad Nisou ( příspěvek je od MO Vratislavice nad Nisou)

– cena bez příspěvku MO Vratislavice nad Nisou – cena 2199,- (omezená kapacita)

 PROGRAM:   každý den     od  8  h do  16 h    –  je zaměřen  na tradiční táborové činnosti, běžné i netradiční sporty s prvky prožitkové pedagogiky. 2., 3. a 4. den se mohou prohodit podle předpovědi počasí – pokud se tak stane, budete o tom včas informováni

  • 1. den seznamovací a sportovní hry
  • 2. den turistika a hry v lese, koupání  
  • 3. den netradiční sportovní  a týmové hry / hřiště u školy  x park
  • 4. den lehký rafting*  Jizera  – Malá Skála – Zrcadlová Koza s instruktory s licencí  MŠMT
  • 5. den orientační a netradiční sportovní hry závěrečná celotáborová hra  

 SRAZ  každý den  7.30 – 8.00  a  VYZVEDÁVÁNÍ  DĚTÍ  16.00 -16.30

 *RAFTING

 odjezd a příjezd vlaku z Vratislavic ( možný sraz a vyzvedávání dětí na nádraží, dle domluvy) vhodné i pro neplavce  (všichni mají vesty a instruktor si posadí tyto děti přímo před sebe – jezdí i děti z MŠ) náhradní program – pěší turistika do cíle raftingu také  možný

 v případě nevhodného počasí turistika – Maloskalska                                                                                            

 TÁBOROVÁ ZÁKLADNA – školní klub Vratislavice  (nebo dle domluvy)                                                                                                               

STRAVOVÁNÍ     Zajišťeno dle platných norem a vyhlášek   VE ŠKOLNÍM KLUBU

                  Svačiny budou vždy dopoledne i odpoledne

                  Obědy  budou teplé na  základně  (polévka, hl. jídlo)                                                          (výlet – děti dostanou  obědový balíček,  rafting – oběd formou  pikniku)

                  Pitný režim zajištěn  (táborová základna  – várnice) NUTNÉ MÍT SVOJI LÁHEV NA DOPLŇOVÁNÍ.

POJIŠTĚNÍ SKUPINOVÉ ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ  PRO DĚTI ÚČASTNÍCÍ SE PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ

TÁBOROVÝ ŘÁD                         

(kterým jsou povinni se účastníci tábora řídit)

 1.) Veškerá ustanovení tohoto řádu jsou pro mne závazná a budu se jimi řídit

 2.) Dodržím režim dne a denní program, kterého se zúčastním. Bez vědomí a souhlasu vedoucího oddílu    se nevzdálím od oddílu a neopustím určený prostor.

3) Všichni vedoucí jsou pro mne vlastně zástupci rodičů. Na táboře se  proto  budu řídit jejich radami a dbát jejich pokynů. Potřebuji -li pomoc, s důvěrou se na ně obrátím.

 4.) Budu se chovat ohleduplně k ostatním účastníkům akce i k sobě a ochotně a rád každému pomohu. Vyhnu se sporům a hádkám.

 5.) Sním všechno jídlo, o které jsem požádal.. K pití budu používat jen nápoje určené vedoucím. Nebudu jíst žádné lesní plody, houby a pít vodu z neznámých zdrojů. 

 6.) S vypůjčeným táborovým nářadím budu zacházet opatrně a šetrně. Vrátím ho vždy na své místo. Budu včas vracet vypůjčený sportovní a další inventář. V případě, že něco rozbiji, nahlásím to ihned svému vedoucímu a budu za to nést odpovědnost.

 7.) Onemocnění či zranění svoje nebo jiného dítěte ihned ohlásím vedoucímu

 8.) Budu respektovat  zákaz kouření a požívání jakýchkoliv omamných látek po celou dobu konání akce.

 9.) Koupání bez dozoru vedoucího je zakázáno!!!

10.)Sankční řád který řeší přestupky účastníků akce.

– prokázaná šikana jiných účastníků akce     –  možnost okamžitého vyloučení z akce

  (podle závažnosti přestupku)

– prokázané požívání jakýchkoliv omamných látek    – možnost okamžitého vyloučení z akce  (podle závažnosti přestupku)

– opuštění vymezeného prostoru        – napomenutí, při dalším napomenutí  možnost vyloučení z akce 

 Tyto a další přestupky řeší vždy pouze  hlavní vedoucí,  dle vlastního uvážení přiměřenými     prostředky, až  po možnost vyloučení účastníka z akce. 

 

STORNO PODMÍNKY:                                                                                  

  • zrušení účasti na akci je zákazník povinen provést písemně (rozhoduje datum poštovního razítka, nebo odeslání e-mailu).
  • storno ze zdravotních důvodů  (nutné doložit potvrzení od lékaře)

Je-li  Vám účast na akci  lékařem nedoporučena nedoporučena:před jejím začátkem –  je účtován pouze  manipulační poplatek  200,-Kč  v průběhu akce – vracíme pouze za neodebranou stravu .

  • odstoupí-li zákazník od smlouvy  z jiných než zdravotních důvodů ,  je povinen  uhradit  pořadateli tábora  (ALEŠ RESSLER, IČO:67490875)   účelně  vynaloženou  (skutečnou) výši  nákladů, které v důsledku toho vznikly.  Nejméně však:   

15 a více dnů před  začátkem akce     manipulační poplatek  200,- Kč

14 a méně dnů  před začátkem akce   50%  z celkové ceny tábora

7 a méně dnů před začátkem akce    100%  z celkové ceny tábora

  • storno poplatek  nebude účtován, seženete-li za své dítě náhradníka

požadavky na vrácení peněz z důvodů, které  vzniknou  v průběhu tábora, je nutné uplatnit písemně na adresu Aleš Ressler, Nerudova 1492, Turnov 511 01  nejpozději do 30 dnů po skončení akce.

Kompletní nabídku našich táborů naleznete ZDE