.

PODMÍNKY A VŠEOBECNÉ INFO – PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY VRATISLAVICE

VŠEOBECNÉ INFORMACE 

TERMÍNY: 

2024

PROGRAM:

celotáborové tematicky zaměřené hry

15.7. – 19.7. 

B A N G

Na motivy oblíbené karetní hry, dobrodružství na Divokém západě.

22.7. – 26.7

S V ĚT   M I M O Ň Ů  

 Pojď i ty zažít příběhy a hry s malými, žlutými kamarády.

29.7. – 2.8. 

P I R Á T   J A C K

Slavný pirát z Karibiku a Černá perla opět vyplouvají. Čeká na nás pirátské dobrodružství a možná objevíme i poklad. 

CENA 1799,-*

*zvýhodněná cena pro děti 6-15 let, které mají trvalé bydliště ve   Vratislavicích nad Nisou (příspěvek MO Vratislavice nad Nisou -1200,-)

cena tábora bez příspěvku MO Vratislavice – 2999,-  (kapacita omezena)

CENA zahrnuje 

programové vybavení, pedagogický dozor, 2x svačinu, oběd, pitný režim, cestu autobusem/vlakem do Malé Skály, rafting, pojištění

Přihlášku na tábor naleznete   ZDE

PROGRAM

  každý den     od  8  h do  16 h    –  je zaměřen  na tradiční táborové činnosti, běžné i netradiční sporty s prvky prožitkové pedagogiky. 

 • PROGRAM:   o tom, co bude následovat další den, budete předem informováni  
  • seznamovací a sportovní hry
  • turistika a hry v lese – prozkoumáme okolí Vratislavic, opékání buřtů, zpívání
  • netradiční sportovní  a týmové hry –  hřiště u školy,  park, sokolovna
  • lehký rafting*  Jizera Maloskalsko – s instruktorem s licencí  MŠMT nebo Nisa park – dle počasí
  • orientační a netradiční sportovní hry, závěrečná celotáborová hra 

  *RAFTING – program je vždy přizpůsoben věku dětí, počasí a stavu vody

  • vhodné i pro neplavce (všichni mají vesty a instruktor si posadí tyto děti přímo před sebe – jezdí i děti z MŠ)
  • v případě nevhodného počasí turistika – Maloskalsko nebo navštívíme Nisa park ve Vratislavicích
  • cesta vlakem nebo autobusem

 SRAZ  každý den  7.30 – 8.00  a  VYZVEDÁVÁNÍ  DĚTÍ  16.00 -16.30

                                                                                        

TÁBOROVÁ ZÁKLADNA

– školní klub Vratislavice  (nebo dle domluvy)                                                                                                               

STRAVOVÁNÍ    

Zajišťeno dle platných norem a vyhlášek   VE ŠKOLNÍM KLUBU

                  Svačiny budou vždy dopoledne i odpoledne

                  Obědy  budou teplé na  základně  (polévka, hl. jídlo)                                                          (výlet + rafting)- děti dostanou  obědový balíček

Pokud má Vaše dítě nějakou dietu či specifické požadavky na stravu neváhejte nás kontaktovat, pokud to jebude v našich silách, vyhovíme Vám.

                  Pitný režim zajištěn  (táborová základna  – várnice) NUTNÉ MÍT SVOJI LÁHEV NA DOPLŇOVÁNÍ.

POJIŠTĚNÍ

zahrnuto v ceně – SKUPINOVÉ ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ  PRO DĚTI ÚČASTNÍCÍ SE PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ

PLATBA TÁBORA

Po obdržení závazné přihlášky Vám zašleme podrobné informace k táboru. V  těch naleznete konkrétní informace k Vámi vybranému táboru. 

CELKOVÁ CENA TÁBORA  (1799,-/2999,-) je splatná  do 1 měsíce  po obdržení podrobných informací. Prosím vyčkejte na jejich zaslání  a neposílejte peníze dříve. Bude Vám přidělen VARIABILNÍ a SPECIFICKÝ SYMBOL pro platbu, abychom poznali, že daná platba je právě od Vás. 

TÁBOROVÝ ŘÁD                         

(kterým jsou povinni se účastníci tábora řídit)

 1.) Veškerá ustanovení tohoto řádu jsou pro mne závazná a budu se jimi řídit

 2.) Dodržím režim dne a denní program, kterého se zúčastním. Bez vědomí a souhlasu vedoucího oddílu    se nevzdálím od oddílu a neopustím určený prostor.

3) Všichni vedoucí jsou pro mne vlastně zástupci rodičů. Na táboře se  proto  budu řídit jejich radami a dbát jejich pokynů. Potřebuji -li pomoc, s důvěrou se na ně obrátím.

 4.) Budu se chovat ohleduplně k ostatním účastníkům akce i k sobě a ochotně a rád každému pomohu. Vyhnu se sporům a hádkám.

 5.) Sním všechno jídlo, o které jsem požádal.. K pití budu používat jen nápoje určené vedoucím. Nebudu jíst žádné lesní plody, houby a pít vodu z neznámých zdrojů. 

 6.) S vypůjčeným táborovým nářadím budu zacházet opatrně a šetrně. Vrátím ho vždy na své místo. Budu včas vracet vypůjčený sportovní a další inventář. V případě, že něco rozbiji, nahlásím to ihned svému vedoucímu a budu za to nést odpovědnost.

 7.) Onemocnění či zranění svoje nebo jiného dítěte ihned ohlásím vedoucímu

 8.) Budu respektovat  zákaz kouření a požívání jakýchkoliv omamných látek po celou dobu konání akce.

 9.) Koupání bez dozoru vedoucího je zakázáno!!!

10.)Sankční řád který řeší přestupky účastníků akce.

– prokázaná šikana jiných účastníků akce     –  možnost okamžitého vyloučení z akce

  (podle závažnosti přestupku)

– prokázané požívání jakýchkoliv omamných látek    – možnost okamžitého vyloučení z akce  (podle závažnosti přestupku)

– opuštění vymezeného prostoru        – napomenutí, při dalším napomenutí  možnost vyloučení z akce 

 Tyto a další přestupky řeší vždy pouze  hlavní vedoucí,  dle vlastního uvážení přiměřenými     prostředky, až  po možnost vyloučení účastníka z akce. 

 

STORNO PODMÍNKY                                                          

 • zrušení účasti na akci je zákazník povinen provést písemně (rozhoduje datum poštovního razítka, nebo odeslání e-mailu).
 • storno ze zdravotních důvodů  (nutné doložit potvrzení od lékaře)

Je-li  Vám účast na akci  lékařem nedoporučena nedoporučena:před jejím začátkem –  je účtován pouze  manipulační poplatek  300,-Kč  v průběhu akce – vracíme pouze za neodebranou stravu  (150,-kč/den).

 • odstoupí-li zákazník od smlouvy  z jiných než zdravotních důvodů ,  je povinen  uhradit  pořadateli tábora  (ALEŠ RESSLER, IČO:67490875)   účelně  vynaloženou  (skutečnou) výši  nákladů, které v důsledku toho vznikly.  Nejméně však:   

15 a více dnů před  začátkem akce     manipulační poplatek  300,- Kč

14 a méně dnů  před začátkem akce   50%  z celkové ceny tábora

7 a méně dnů před začátkem akce    100%  z celkové ceny tábora

 • storno poplatek  nebude účtován, seženete-li za své dítě náhradníka

požadavky na vrácení peněz z důvodů, které  vzniknou  v průběhu tábora, je nutné uplatnit písemně na adresu Aleš Ressler, Nerudova 1492, Turnov 511 01  nejpozději do 30 dnů po skončení akce.

Kompletní nabídku našich táborů naleznete ZDE