.

INFO K POBYTOVÝM TÁBORŮM

 Tábor pořádá ARA TÁBORY s.r.o. IČO: 03710327

MÍSTO TÁBORA: RZ ARA Malá Skála

   Malá Skála je perlou Českého ráje. V blízkosti se nachází zřícenina hradu Vranova, hrad Frýdštejn, řeka Jizera a koupaliště na Frýdštejně. V táboře  jsou splachovací záchody, umývárna a sprchy s teplou vodou. V samostatné budově je kuchyň a jídelna. Dále je dětem k dispozici  hřiště na míčové hry, stoly na stolní tenis a ohniště. Program táborů se zaměřuje na tradiční táborové činnosti, běžné i netradiční sporty a prvky prožitkové pedagogiky. Děti se mohou například zúčastnit dobrovolně i lehkého raftingu  pod vedením instruktorů s licencí. Tábory jsou vhodné nejlépe pro děti školou povinné (od 6 let nejlepe po 1. třídě ZŠ až po absolventy 9. třídy). Výjimky doporučujeme konzultovat telefonicky.

MÍSTO tábora je zvoleno s max. důrazem na nebezpečí povodní a leží na kopci.

DOPRAVA na pobytový tábor v RZ ARA

Dodavatelsky ( změna druhu dopravy na tábory vyhrazena, při malém počtu dětí z jednotlivých odjezdových míst)

LETNÍ TÁBOR –

DOPRAVU zajišťujeme:  u termínu 1,2,3A, 4A tam i zpět

u termínů 3B(25.7.-1.8.)  jen na tábor 1.8.
u termínů 3C (5.8.-8.8.) jen z tábora 8.8

u termínů 4B(8.8.-15.8.)  jen na tábor 8.8.
u termínů 4C (15.8.-22.8.) jen z tábora 22.8

VLAKEMHradec Králové, Hořice, Ostroměř, Jičín, Turnov, Praha, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, případně další místa na trase dle domluvy   

S dětmi vlakem pojedou vedoucí a dovedou je až na tábor. V Malé Skále je to na tábor cca 1,6 km pěšky.

Zavazadla odveze dětem auto od Vás až  na tábor zvlášť. Dejte tedy dětem s sebou do vlaku pouze malý batůžek, pití, pláštěnku  a případně svačinu . V případě domluvy je možné, že naložíme věci až ve větších stanicích. V  tom případě pomůže dětem se zavazadly náš vedoucí.

AUTOBUS: Liberec,Hodkovice nad Mohelkou, Jablonec nad Nisou

VLASTNÍ: z Malé Skály směr Frýdštejn

PODZIMNÍ TÁBOR

Vlakem: Hradec Králové, Hořice, Ostroměř, Jičín, Turnov, Praha, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Liberec, Rychnov u Jablonce nad Nisou, případně další místa na trase dle domluvy   (více info viz letní tábor)

VLASTNÍz Malé Skály směr Frýdštejn

 

UBYTOVÁNÍ A ZAŘAZENÍ DO ODDÍLU

   Děti jsou ubytovány ve čtyřlůžkových chatkách, vícelůžkovém pokoji a ve dvoulůžkových stanech s postelemi a dřevěnou podlážkou po celé šíři stanu. Děti potřebují vlastní spacák.   V přihlášce si můžete  vybrat druh ubytování  a my Vám potvrdíme, zda Vámi vybraný druh ubytování a termín  je ještě volný, případně Vám  jiné volné  místo.

   Rádi bychom Vám nabídli možnost doplnit si jména kamarádů ke společnému  ubytování nebo k zařazení do společného  oddílu,  protože je možné, že v době, kdy budete  vyplňovat přihlášku, ještě nevíte, zda  některý z kamarádů na tábor pojede také. V takovém případě stačí napsat vzkaz na  e-mail:  iveta@ara-agentura.cznebo poslat  SMS na  tel.: 604 255 699 a napsat s kým chce být Vaše dítě ubytováno,   nebo v oddíle. Pokud to bude možné, pokusíme se Vám vyhovět. Někdy se totiž sejdou do dvoulůžkového stanu i čtyři žádosti, nebo do oddílu více dětí než se dá zvládnout  a to opravdu nemá řešení  – v tomto případě  Vás většinou  kontaktujeme a řešíme věc telefonicky.

  Protože rozdělení na ubytování a do oddílů není možné  z časových a hlavně organizačních důvodů dělat až v den odjezdu  a děláme ho s předstihem, pište  opravdu nejpozději týden před zahájením tábora. Na pozdější sdělení nebude brán zřetel.   Předejdeme tak společně zbytečným nedorozuměním a přispějeme  ke klidnějšímu a pohodovějšímu průběhu tábora!!!

LIST ÚČASTNÍKA

   V tomto dokumentu LIST ÚČASTNÍKA nám zákonní zástupci dítěte   sdělují a podepisují (v den odjezdu!!!):

 –  že si jsou vědomi právních následků uvedení nepravdivých údajů (např.: to že dítě je právě zdravé a ono není … apod.) Upozorňujeme například, že i situace kdy děti které mají vši přijedou na tábor, vystavuje rodiče těmto následkům a případným finančním postihům. Občas se totiž stane,  že rodiče nerozpoznají  hnidy, které mají inkubační dobu vylíhnutí 8 -10 dní. V okamžiku kdy my 1. den  při zdravotním filtru, který logicky musí z organizačních důvodů proběhnout až na táboře  zjistíme, že dítě má hnidy nebo vši, musíme totiž dle zákona vyžadovat, aby si rodiče odvezli okamžitě dítě domů a přivezli ho znovu zpět na tábor až po sjednání nápravy (ostříhání, obarvení…atd.)     

– že případné poplatky, za návštěvu u lékaře na táboře, uhradí  nejpozději na konci tábora

– že souhlasí s TÁBOROVÝM ŘÁDEM, kterým jsou povinni se účastníci řídit

zvýšenou pozornost věnujte také kolonce Kontakty na zákonné zástupce. Vyplňte,  kdo může dítě na táboře navštívit a komu může být dítě na konci tábora předáno !!! (viz. návštěvy) 

– souhlas či nesouhlas s RAFTINGEM-  součástí programu je v případě vhodných podmínek lehký rafting na řece Jizeře. Děti mají možnost dobrovolně rozhodnout o tom, zda se chtějí zúčastnit nebo ne. Zhruba hodinový úsek je vhodný pro plavce od 10 let. Mladší děti totiž zpravidla ani neunesou pořádně pádlo a proto jim nabízíme svezení cca 15 minut na stojaté vodě. Tento výcvik probíhá s proškolením dětí a pod dozorem instruktora vodní turistiky s certifikátem. Pokud tedy chcete,  aby se dítě raftingu na táboře zúčastnilo, vyznačte to v listu účastníka.   

  Součástí listu účastníka je i Potvrzení dětského lékaře, které má platnost 2 roky. Můžete  použít i jiný formulář s platnými údaji z jiné akce.

STRAVOVÁNÍ

 Stravování dětí je minimálně 5x denně. Stravování začíná odpolední svačinou a končí snídaní. 

Snídaně a odpolední svačina – pečivo, pomazánky, buchta, jogurt….    

Dopolední svačina  – ovoce, zelenina

Oběd – polévka a teplé jídlo    

Večeře – teplé jídlo  

V případě, že děti mají hlad, je jim navíc  poskytnuto pečivo a pomazánka či máslo                      

Děti mají k dispozici po celý den pití v uzavřených nádobách. Mohou si vybrat mezi šťávou, sladkým či hořkým čajem a vodou. 

 Zvláštní požadavky na skladbu stravy (vegetariánství, bezlepková dieta…atd.) je nutné projednat předem.

V takovém případě si vyhrazujeme právo na případné zvýšení ceny stravného. Také v případě dalších netradičních problémů (zdravotních,výchovných, rodinných apod.) doporučujeme volat předem na  tel.: 604 255 699.

 PLATBA TÁBORA

Po obdržení závazné přihlášky Vám zašleme podrobné informace k táboru. V  těch naleznete konkrétní informace k Vámi vybranému táboru (platby, odjezdy,organizační pokyny….) Dále Vám zašleme i list účastníka a formulář pro dětského lékaře. Tyto dokumenty nám předejte až na táboře – při předávání dětí. 

Záloha 2000,- Kč je splatná  do 1 měsíce  po obdržení podrobných informací, nejpozději však do 30.4. 

Doplatek tábora  je splatný do 30. 4.  ( do té doby Vám držíme objednané a potvrzené místo )

Pokud zašlete přihlášku po 1. 5, je záloha společně s doplatkem splatná ihned po obdržení podrobných informací.

Prosím vyčkejte na zaslání podrobných informací. Bude Vám přidělen VARIABILNÍ a SPECIFICKÝ SYMBOL pro platbu, abychom poznali, že daná platba je právě od Vás. 

 

STORNO PODMÍNKY 

      Zrušení účasti na akci je zákazník povinen provést písemně (rozhoduje datum poštovního razítka, příp. datum odeslání e-mailu). Odstoupí-li zákazník od smlouvy bezdůvodně, je povinen uhradit společnosti  ARA TÁBORY s.r.o. účelně vynaložené náklady, které v důsledku toho vznikly. A to až do skutečné výše těchto nákladů.Nejméně však:

30 a více dnů před odjezdem – (manipulační poplatek 300,- Kč)

29 – 7 dnů před odjezdem – 35 % z ceny akce

7  méně dnů před odjezdem – 80% z ceny akce

Výjimkou je storno ze zdravotních důvodů – je nutné doložit lékařskou zprávu . Je-li  Vámi účast na akci  takto zrušena  před jejím začátkem  – je účtován pouze manipulační poplatek 300,-Kč.

 Při zrušení účasti na akci v jejím průběhu, počínaje dnem odjezdu, vracíme pouze za neodebranou stravu  (150,-Kč/den) a to jen při nemoci dítěte, na základě lékařského potvrzení. Stejně tak při předčasném ukončení tábora vlivem vyšší moci. V tom případě vracíme jen poměrnou  část za nevyužitou stravu – na základě písemné žádosti zaslané nejpozději  do 30 dnů od skončení tábora – adresu Aleš Ressler, Nerudova 1492, Turnov 511 01 nebo na e-mail iveta@ara-agentura.cz.

 

MOBILNÍ TELEFONY A JINÁ ZAŽÍZENÍ

ROZHODLI JSME SE ZÁKAZAT DĚTEM NA TÁBOŘE MOBILNÍ TELEFONY                        a ostatní zařízení přenášející obraz a zvuk 

Důvody a argumenty pro naše rozhodnutí:

 • toto opatření je dnes už naprosto běžné i na jiných táborech a školních akcích
 • rodiče informujeme o dění na táboře několika e-maily  a statusy na FB
 • v nich sdělujeme  jak se děti mají, jak zvládají počasí a informujeme rodiče např. o změnách v dopravě …atd.
 • zároveň v nich informujeme o programu s odkazy na fotky pořízené v průběhu tábora
 • rodiče mají možnost posílat dětem na tábor e- maily, které jim každý den tiskneme a předáváme
 • v případě nutnosti mohou rodiče vznášet i telefonické dotazy ve vymezeném čase 
 • individuální informace o změnách zdravotním stavu, problémech s chováním dětí, stýskáním apod. řešíme vždy telefonicky 
 • dříve jsme tolerovali, že děti komunikují s rodiči mobilními telefony, které sloužili pouze k telefonování a SMS zprávám
 • telefony, které mají děti na táboře dnes, však narušují chod tábora, protože je děti používají k jiným účelům
 • telefony mají dnes různé aplikace, které ruší hlasitým poslechem ostatní děti v době osobního volna  (v poledním klidu, před spaním, po večerce)
 • pokud mají děti k dispozici i data, stahují videa (i nevhodná), která sledují a nechávají sledovat i ostatní děti, což je nežádoucí
 • volání a SMS využívají minimálně a z výše uvedených důvodů, o informování rodičů, vyplývá, že telefon nepotřebují
 • telefon mělo (podle našich dotazů) v posledních 3 letech na táboře už pouze 10-15% dětí
 • porušení zákazu bude bráno jako porušení táborového řádu a zařízení bude dítěti uschováno a předáno až na konci tábora
 • zákaz platí i pro: bluetooth reproduktory, tablety, notebooky, chytré hodinky a ostatní média přenášející obraz a zvuk.

 NÁVŠTĚVY

Návštěvy rodičů na táboře se z hygienických a výchovných důvodů nedoporučují !

 Návštěvy rodičů (zákonných zástupců) při akcích pro děti

      (vysvětlení, proč se nedoporučují  a ne zakazují návštěvy na táborech ARA)

   Rodiče dítěte mají právo kdykoli navštívit dítě v průběhu akce. Zároveň je ale potřeba, rodiče a další,  upozornit na možné psychologické následky  a pravidla takové návštěvy. Na celou věc se dá totiž dívat z mnoha úhlů pohledu.

   Psychologické následky takové návštěvy (z pohledu dětí).

Situace:  děti jsou po obědě a sdělují si v pohodě zážitky z proběhlého dopoledne, někdo čte, někdo píše domů, někdo hraje stolní hry….atd. V okamžiku, kdy se objevíte u brány, Vás pozoruje 100 a více páru dychtivých očí. Tyto oči se ptají – jsou to naši? V případě, že ne, je 99 a více  párů  očí smutných. Jejich oči se ptají – a proč nepřijeli za mnou? V případě, že ano, jsou jedny oči  veselé, ale pouze do doby než návštěva odjede. Návštěva odjela. Všechny oči jsou smutné!

   Pravidla návštěv: (tak trochu pohled zákonný)

a)  návštěva  probíhá v rámci pravidel akce  a nesmí narušit běh akce (obvykle po obědě v poledním klidu u brány tábora)

b) na žádost rodičů (zákonného zástupce) může dojít k dočasnému uvolnění dítěte z akce a to za těchto podmínek:

– písemně bude zaznamenána doba odchodu a doba příchodu dítěte do tábora a  vše bude potvrzeno podpisem zák. zástupce

– dítě rodičům předává výhradně zdravotník nebo vedoucí  (v době, kdy má toto v popisu práce)

– dítě nesmí být předáno nikomu jinému bez souhlasu rodičů (zákonného zástupce). V případě, že chcete, aby dítě navštívili prarodiče ..atd., dejte nám o tom  raději předem písemně vědět (viz. list  účastníka)

    V případě nějaké nepříznivé rodinné situace (rozvod, omezení styku nebo soudní zákaz styku jednoho z rodičů s dítětem, možnost zavlečení dětí jedním z rodičů do ciziny …atd. ) nás také raději kontaktujte předem, abychom předešli nějakým nepříjemným situacím na táboře.

    V každém případě raději předem zavolejte (604 255 699), abychom Vám oznámili, zda děti nejsou např.: na výletě, na koupališti …atd.

 

FOTODOKUMENTACE

V průběhu tábora se snažíme hodně věcí zdokumentovat – nafotit, natočit – pro Vaši informovanost a pro propagaci.

Přihlášením na tábor souhlasíte s pořizováním fotodokumentace a videa. Odkazy na úložiště, kam v  fotky postupně vkládáme, Vám budou poskytnuty v průběhu  daného tábora. Zárověň Vás budeme průběžně o dění na táboře informovat na Váš e-mail, který je uveden v přihlášce. 

DALŠÍ INFORMACE

Objednatel souhlasí s použitím osobních údajů svých či svého dítěte v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., a to výlučně pro potřeby aktivit provozovatele.

Provozovatel se zavazuje zajistit ochranu osobních dat objednatele či jeho dítěte před nepovolanými osobami.

 

Další informace k táborům a případně odpovědi na Vaše dotazy můžete najít i ZDE.

Pokud Vás zajímá něco jiného a nenašli jsme odpověď na Vaše otázky, nebo se Vám je nechce hledat, napište nám nebo zavolejte. Rádi se Vám budeme věnovat.

Iveta Resslerová   tel.: 604 255 699           e-mail: iveta@ara-agentura.cz

 Tyto všeobecné informace a podmínky jsou platné od 1.11.2019.