.

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE – kopie