.

Příměstské tábory

ASTERIX a ☺BELIX

Pokuste se s námi odhalit tajemství lektvaru starých druidů.

31.7. - 4.8. (5 DNÍ)Kontaktní adresa (na zákonného zástupce - pro zaslání informací):

Zákonný zástupce 1: (objednavatel pobytu dítěte) *
Telefon na zákonného zástupce
Vyplňte prosím e-mail na zákonného zástupce! Usnadníte tím vzájemnou komunikaci.

Zákonný zástupce 2:
Telefon na zákonného zástupce
Vyplňte prosím e-mail na zákonného zástupce! Usnadníte tím vzájemnou komunikaci.

Uveďte případné další důležité skutečnosti - zdravotní omezení či problémy dětí, požadavek na fakturaci zaměstnavateli (uveďte IČO, DIČ, adresu zaměstnavatele a jméno zaměstnance) apod.

Kterou školu dítě navštěvuje:
Vyplňte pokud možno ulici a číslo popisné

– po odeslání zůstanou předvyplněné údaje např. pro zaslání další přihlášky pro sourozence. Stačí změnit jen pár údajů.