.

Podzimní tábor s BÁRTEM a LÍZOU 26.10.-30.10.2016 (5 dní)/
Pouze čísla, bez lomítka
Vyplňte ulici a číslo popisnéZákonný zástupce 1: *
Vyplňte jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte, který je objednavatelem pobytu dítěte.
Telefon na zákonného zástupce
Vyplňte prosím e-mail na zákonného zástupce! Usnadníte tím vzájemnou komunikaci.

Zákonný zástupce 2:
Vyplňte jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte, který je objednavatelem pobytu dítěte.
Telefon na zákonného zástupce
Vyplňte prosím e-mail na zákonného zástupce! Usnadníte tím vzájemnou komunikaci.
Doprava:
  • Vlakem - změna vyhrazena
Vyberte místo odjezdu na akci.
Vyberte místo příjezdu z akce.


Požadujete-li ubytování s konkrétním kamarádem (kamarády), vyplňte jejich jména. V případě, že to bude možné, pokusíme se Vám vyhovět.
Požadujete-li umístění do oddílu s konkrétními kamarády, vyplňte jejich jména. Pokud to bude možné, pokusíme se Vám vyhovět.


Uveďte případné další důležité skutečnosti - zdravotní omezení či problémy dětí, požadavek na fakturaci zaměstnavateli (uveďte IČO, DIČ, adresu zaměstnavatele a jméno zaměstnance) apod.

Kterou školu dítě navštěvuje:
Vyplňte pokud možno ulici a číslo popisné

Souhlas s podmínkami účasti na akci, konečnou cenou a potvrzení správnosti vyplněných údajů

Dávám výslovně souhlas s tím, aby ARA-AGENTURA, s.r.o. a její jednatel Aleš Ressler, jako provozovatel akcí pro děti, zpracovával v souladu se zákonem 101/2000 Sb., osobní údaje uvedené v této přihlášce. Provozovatel může používat tyto údaje pouze v rozsahu nutném pro svoji činnost. Souhlas uděluji na dobu neurčitou, přičemž odvolání tohoto souhlasu mohu učinit kdykoli písemnou formou, kdy provozovatel je povinen údaje do jednoho roku vyřadit z evidence a zlikvidovat.

Zároveň souhlasím s podmínkami účasti na akcích ARA-AGENTURY, s.r.o., jejich programem, pořizováním fotografií z akce a jejich případným použitím na propagaci dalších akcí ARA-AGENTURY, s.r.o., akceptuji konečnou cenu za tábor (viz. kompletní ceník táborů) a potvrzuji správnost veškerých údajů uvedených v této závazné přihlášce, která je brána jako smlouva mezi ARA-AGENTUROU, s.r.o. a zákonným zástupcem dítěte.Pokuď chcete odeslat další přihlášku s již předvyplňenými údaji, klikněte na odeslat a další přihláška bude již předvyplněna.