.

Příměstské – na úpravu pro 2020 – ceny a tabulka

 • PODROBNÉ INFORMACE 2019: KAPACITA NAVÝŠENA OD 30.3.

  Příměstské tábory Vratislavice nad Nisou

  téma:

  ŠKOLA ČAR A KOUZEL

  PŘEDPOKLÁDANÝ

  termín:

  15.7. – 19.7.

                  * CENA: 999,-

  Vyplnit přihlášku

  22.7. – 26.7.

             * CENA: 999,-

  Vyplnit přihlášku

   *zvýhodněná cena pro děti, které mají trvalé bydliště ve   Vratislavicích nad Nisou ( příspěvek je od MO Vratislavice nad Nisou)

  – cena bez příspěvku MO Vratislavice nad Nisou – cena 2199,- (omezená kapacita)

   PROGRAM:   každý den     od  8  h do  16 h    –  je zaměřen  na tradiční táborové činnosti, běžné i netradiční sporty s prvky prožitkové pedagogiky. 2., 3. a 4. den se mohou prohodit podle předpovědi počasí – pokud se tak stane, budete o tom včas informováni

  • 1. den seznamovací a sportovní hry
  • 2. den turistika a hry v lese, koupání  
  • 3. den netradiční sportovní  a týmové hry / hřiště u školy  x park
  • 4. den lehký rafting*  Jizera  – Malá Skála – Zrcadlová Koza s instruktory s licencí  MŠMT
  • 5. den orientační a netradiční sportovní hry závěrečná celotáborová hra  

   SRAZ  každý den  7.30 – 8.00  a  VYZVEDÁVÁNÍ  DĚTÍ  16.00 -16.30

   *RAFTING

   odjezd a příjezd vlaku z Vratislavic ( možný sraz a vyzvedávání dětí na nádraží, dle domluvy) vhodné i pro neplavce  (všichni mají vesty a instruktor si posadí tyto děti přímo před sebe – jezdí i děti z MŠ) náhradní program – pěší turistika do cíle raftingu také  možný

   v případě nevhodného počasí turistika – Maloskalska                                                                                            

   TÁBOROVÁ ZÁKLADNA – školní klub Vratislavice  (nebo dle domluvy)                                                                                                               

  STRAVOVÁNÍ     Zajišťeno dle platných norem a vyhlášek   VE ŠKOLNÍM KLUBU

                    Svačiny budou vždy dopoledne i odpoledne

                    Obědy  budou teplé na  základně  (polévka, hl. jídlo)                                                          (výlet – děti dostanou  obědový balíček,  rafting – oběd formou  pikniku)

                    Pitný režim zajištěn  (táborová základna  – várnice) NUTNÉ MÍT SVOJI LÁHEV NA DOPLŇOVÁNÍ.

  POJIŠTĚNÍ – SKUPINOVÉ ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ  PRO DĚTI ÚČASTNÍCÍ SE PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ

  TÁBOROVÝ ŘÁD                         

  (kterým jsou povinni se účastníci tábora řídit)

   1.) Veškerá ustanovení tohoto řádu jsou pro mne závazná a budu se jimi řídit

   2.) Dodržím režim dne a denní program, kterého se zúčastním. Bez vědomí a souhlasu vedoucího oddílu    se nevzdálím od oddílu a neopustím určený prostor.

  3) Všichni vedoucí jsou pro mne vlastně zástupci rodičů. Na táboře se  proto  budu řídit jejich radami a dbát jejich pokynů. Potřebuji -li pomoc, s důvěrou se na ně obrátím.

   4.) Budu se chovat ohleduplně k ostatním účastníkům akce i k sobě a ochotně a rád každému pomohu. Vyhnu se sporům a hádkám.

   5.) Sním všechno jídlo, o které jsem požádal.. K pití budu používat jen nápoje určené vedoucím. Nebudu jíst žádné lesní plody, houby a pít vodu z neznámých zdrojů. 

   6.) S vypůjčeným táborovým nářadím budu zacházet opatrně a šetrně. Vrátím ho vždy na své místo. Budu včas vracet vypůjčený sportovní a další inventář. V případě, že něco rozbiji, nahlásím to ihned svému vedoucímu a budu za to nést odpovědnost.

   7.) Onemocnění či zranění svoje nebo jiného dítěte ihned ohlásím vedoucímu

   8.) Budu respektovat  zákaz kouření a požívání jakýchkoliv omamných látek po celou dobu konání akce.

   9.) Koupání bez dozoru vedoucího je zakázáno!!!

  10.)Sankční řád – který řeší přestupky účastníků akce.

  – prokázaná šikana jiných účastníků akce     –  možnost okamžitého vyloučení z akce

    (podle závažnosti přestupku)

  – prokázané požívání jakýchkoliv omamných látek    – možnost okamžitého vyloučení z akce  (podle závažnosti přestupku)

  – opuštění vymezeného prostoru        – napomenutí, při dalším napomenutí  možnost vyloučení z akce 

   Tyto a další přestupky řeší vždy pouze  hlavní vedoucí,  dle vlastního uvážení přiměřenými     prostředky, až  po možnost vyloučení účastníka z akce. 

   

  STORNO PODMÍNKY:                                                                                  

  • zrušení účasti na akci je zákazník povinen provést písemně (rozhoduje datum poštovního razítka, nebo odeslání e-mailu).
  • storno ze zdravotních důvodů  (nutné doložit potvrzení od lékaře)

  Je-li  Vám účast na akci  lékařem nedoporučena nedoporučena:před jejím začátkem –  je účtován pouze  manipulační poplatek  200,-Kč  v průběhu akce – vracíme pouze za neodebranou stravu .